Het 040-makelab verzorgt educatieve programma’s voor Makers in Eindhoven.

 

Wat zijn Makers? Makers zijn mensen die dingen ‘maken’  : vrij vertaald is dat ‘bouwen’.

Bouwen kun je met alle mogelijke middelen, zowel met hardware als met software. Het Makelab voorziet in de kennis en kunde behoefte onder deze makers groep. Denk hierbij aan een cursus 3D modelleren,  3D printen, 3D frezen.

 

 

Iedere donderdagavond van 18:00 tot 20:00 zijn we geopend voor belangstellenden.